dit is E Solo

De E Solo Foundation heeft tot doel om kinderen met overgewicht op Aruba te helpen om gezonder te leven door samen met hun ouders te werken aan een gezond gewicht. E Solo helpt kinderen en ondersteund initiatieven gericht op het stoppen, verminderen of voorkomen van obesitas.

BESTUUR

bestuur

alice

Al jaren ben ik betrokken bij sociale en maatschappelijke projecten op Aruba. Als bestuurslid van diverse stichtingen heb ik een uitgebreid netwerk. Het doel van E Solo vind ik meer dan de moeite waard om te realiseren.

Alice van Romondt

voorzitter
marjolien

Gezonde fitte kinderen hebben meer kans op een leuke baan, dat zie ik in mijn eigen werkgebied en daarom wil ik me 100% inzetten voor de E Solo Foundation want ieder kind heeft recht op een gezonde toekomst. De zon moet voor alle kinderen gaan schijnen.

Marjolien Balk

secretaris
dirk

Het preventieve doel dat E Solo voor ogen heeft in de begeleiding van kinderen (met overgewicht) is noodzakelijk voor een gelukkiger leven van kinderen op Aruba. Ik vind het een eer om hier aan mee te mogen helpen.

Dirk Stoevenbelt

penningmeester

projecten

COOL 2B FIT

Het Cool 2B Fit programma richt zich op kinderen en hun ouders. Diëtist, fysiotherapeut en gedragswetenschapper werken samen om gezinnen gezonder te laten eten en meer te laten bewegen.

Mi Kunuku

We stimuleren gezonde voeding door verse groente en fruit bereikbaar te maken voor een brede groep eilandbewoners. Dit doen we door de realisatie van een volkstuin bij de Centro di Bario.

het sportfonds

Ouders met beperkte financiële middelen kunnen een beroep doen op het sportfonds. Het fonds draagt bij in contributie en materialen die nodig zijn om kinderen te laten sporten.

DONEER NU

GEEF E SOLO ENERGIE

U kunt de kinderen op Aruba helpen om gezonder te leven door E Solo financieel sterker te maken. Particulieren kunnen dit doen door donateur te worden of een eenmalige gift over te maken. Bedrijven versterken E Solo door (jaarlijks) een sponsor bedrag over te maken.

partners van E Solo

E Solo en de Directie Volks Gezondheid zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan waarin de taakverdeling is vastgelegd. Het project werkt binnen de kaders van “Gezonde School”en sluit aan bij de activiteiten die op de scholen worden ontwikkeld. Santa Rosa, het onderzoekscentrum op het gebied van land- en tuinbouw, wil ons helpen om de groenprojecten op het eiland te versterken. Tevens gaan we samen kijken hoe we het hemelwater beter kunnen gebruiken in de buurttuintjes. Met Arubaanse partners gaat E Solo een jeugdsportfonds oprichten dat voorziet in de kosten van sportbeoefening door kinderen uit gezinnen met een bestaansminimum. Er worden verschillende bedrijven benaderd voor sponsoring van deelprojecten, zoals die zijn vastgelegd in het fondsenplan. De Centro di Bario kunnen hun verbindende rol in de wijk versterken in de samenwerking met E Solo door het samen realiseren van een greenhouse en de huisvesting van de Cool 2B Fit activiteiten.