dit is E Solo

De E Solo Foundation heeft tot doel om kinderen met overgewicht op Aruba te helpen om gezonder te leven door samen met hun ouders te werken aan een gezond gewicht. E Solo helpt kinderen en ondersteund initiatieven gericht op het stoppen, verminderen of voorkomen van obesitas.

BESTUUR

bestuur

alice

Al jaren ben ik betrokken bij sociale en maatschappelijke projecten op Aruba. Als bestuurslid van diverse stichtingen heb ik een uitgebreid netwerk. Het doel van E Solo vind ik meer dan de moeite waard om te realiseren.

Alice van Romondt

voorzitter
marjolien

Gezonde fitte kinderen hebben meer kans op een leuke baan, dat zie ik in mijn eigen werkgebied en daarom wil ik me 100% inzetten voor de E Solo Foundation want ieder kind heeft recht op een gezonde toekomst. De zon moet voor alle kinderen gaan schijnen.

Marjolien Balk

secretaris
betsie

Het preventieve doel dat E Solo voor ogen heeft in de begeleiding van kinderen (met overgewicht) is noodzakelijk voor een gelukkiger leven van kinderen op Aruba. Ik vind het een eer om hier aan mee te mogen helpen.

Betsie Stoevenbelt

penningmeester
dirkmemoriam

Na een strijd die niet te winnen was, is Dirk Stoevenbelt op 8 december 2019 overleden. In het nog zo korte bestaan van ESOLO is Dirk essentieel geweest. Dirk mag met recht de motor van ESOLO genoemd worden. Dankzij Dirk is de eerste ronde van Cool2BFit gestart en staan verschillende andere projecten in de startblokken. Wij zijn Dirk hiervoor zeer dankbaar en zullen hem missen.

Dirk Stoevenbelt

in memoriam

projecten

COOL 2B FIT

Het Cool 2B Fit programma richt zich op kinderen en hun ouders. Diëtist, fysiotherapeut en gedragswetenschapper werken samen om gezinnen gezonder te laten eten en meer te laten bewegen.

Mi Kunuku

We stimuleren gezonde voeding door verse groente en fruit bereikbaar te maken voor een brede groep eilandbewoners. Dit doen we door de realisatie van een volkstuin bij de Centro di Bario.

het sportfonds

Ouders met beperkte financiële middelen kunnen een beroep doen op het sportfonds. Het fonds draagt bij in contributie en materialen die nodig zijn om kinderen te laten sporten.

Doneer nu

U kunt de kinderen op Aruba helpen om gezonder te leven door E Solo financieel sterker te maken. Particulieren kunnen dit doen door donateur te worden of een eenmalige gift over te maken. Bedrijven versterken E Solo door (jaarlijks) een sponsor bedrag over te maken.

 

U kunt uw donatie overmaken naar onze bankrekening. Als u zelf uw gift overmaakt, ontvangen wij echter geen contactgegevens van u. Dit betekent dat – indien u nog niet bekend bent bij E Solo – wij u geen ontvangstbevestiging of verdere informatie kunnen sturen. Wenst u die wel te ontvangen? neem dan per email contact met ons op.

 

Zelf een gift overmaken? Dat kan op bankrekening:

 

Stichting E Solo Foundation
Rekeningnummer 6012510190
Beatrixstraat 23, Oranjestad

Bic/Swift code ARUBAWAX

partners van E Solo

E Solo en de Directie Volks Gezondheid zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan waarin de taakverdeling is vastgelegd. Het project werkt binnen de kaders van “Gezonde School”en sluit aan bij de activiteiten die op de scholen worden ontwikkeld. Santa Rosa, het onderzoekscentrum op het gebied van land- en tuinbouw, wil ons helpen om de groenprojecten op het eiland te versterken. Tevens gaan we samen kijken hoe we het hemelwater beter kunnen gebruiken in de buurttuintjes. Met Arubaanse partners gaat E Solo een jeugdsportfonds oprichten dat voorziet in de kosten van sportbeoefening door kinderen uit gezinnen met een bestaansminimum. Er worden verschillende bedrijven benaderd voor sponsoring van deelprojecten, zoals die zijn vastgelegd in het fondsenplan. De Centro di Bario kunnen hun verbindende rol in de wijk versterken in de samenwerking met E Solo door het samen realiseren van een greenhouse en de huisvesting van de Cool 2B Fit activiteiten.

ANBI

E Solo foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften die worden gedaan aan goede doelen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen, wanneer het doel is aangemerkt als ANBI.
Onze stichting bezit een beschikking van de belastingdienst die bevestigt dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van het fonds een algemeen belang dienen. Donaties aan E Solo zijn dus aftrekbaar van de belasting. Bekijk onze ANBI-verklaring. Ons RSIN-nummer is 8258 79 863.